300 متر انتهايي ادامه کمربندي 15 خرداد شهرکرد به جاده کيان بازگشايي مي شود

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/05/22 09:59:54
نشست بررسي طرح اتصال کمربندي 15 خرداد شهرکرد به جاده شهرکيان با حضور شهرداران شهرکرد و کيان، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر، مديران شهرداري و نماينده مالکان اراضي کيان برگزار شد.

در اين جلسه مقرر گرديد پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوز از مراجع زيربط عمليات عمراني 300 متر انتهايي مسير کمربندي جنوبي شهر به جاده کيان بزودي اجرايي گردد.
همچنين حاضران اين نشست در خصوص بخشي از آزادسازي اراضي و تکميل کمربندي 15 خرداد به بيان نظرات خود پرداختند.
افزوده مي شود، بازگشايي کمربندي جنوب شهرکرد، بهبود در عبور و مرور، کاهش زمان سفر  و حفظ زير ساخت هاي شهري را به دنبال دارد.
کد خبر: 22234 نمایش: 390

عکاس :رضا زیرک پور

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.