تأکيد شهردار شهرکرد بر مديريت هزينه هاي مجموعه مديريت شهري

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/08/26
نشست شوراي معاونين شهرداري شهرکرد پيرامون موضوعاتي از قبيل گزارش کارگروه هاي برنامه ريزي، عمراني و خدمات شهري، بررسي دفترچه بهاي خدمات و گزارش تهيه آمارنامه شهر شهرکرد برگزار شد.

در اين جلسه شهردار شهرکرد مديريت هزينه ها را با توجه به نزديکي به پايان سال ضروري عنوان کرد.
نورالله غلاميان دهکردي همچنين خواستار پيگيري مستمر مديران مناطق جهت مشخص نمودن وضعيت پرونده تجاري هاي بدون مجوز و ارجاع پرونده تخلفات به کميسيون ماده صد شد.
وي افزود: مديران بايد نگاه شبانه روزي به فعاليت هاي کاري داشته باشند و جهت برنامه ريزي و پيگيري امور در محل کار حاضر و اقدامات لازم را به عمل آورند .
در اين نشست تصميماتي به شرح ذيل مصوب شد.
مقرر گرديد با توجه به وضعيت اقتصادي و نزديکي به ايام پايان سال کليه مديران شهرداري و رؤساي سازمانها ،مديريت هزينه را به صورت جدي در نظر گرفته و از هزينه هاي اضافه و بدون برنامه بپرهيزند .
مقرر شد مديران مناطق با يک برنامه منسجم در خصوص واحدهاي تجاري بدون مجوز سطح شهر پيگيري لازم تا تشکيل پرونده و ارسال به کميسيون ماده صد را به عمل آورند .
با توجه به شروع بارشها و نزديکي فصل زمستان ، مقرر گرديد معاونت خدمات شهري و زيرمجموعه آمادگي کافي در خصوص حوادث و مخصوصا بارندگي ها و ... را داشته باشند و پيش بيني هاي لازم را در اين خصوص به عمل آورند .
با توجه به تاکيد شهردار محترم مبني بر اينکه بايد از توان بخش خصوصي و سرمايه گذار استفاده کرد و با توجه ابلاغ و تعيين فرد جديد به عنوان مسئول جذب سرمايه گذاري شهرداري مقرر شد بسته هاي سرمايه گذاري شهرداري شهرکرد تهيه و در خصوص هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي به سمت شهرکرد و پروژه هاي شهرداري اقدامات لازم صورت پذيرد .
مقرر گرديد سازمانهايي که بهاي خدمات پيشنهادي خود را ارسال نکرده اند ظرف مدت 48 ساعت يا نسبت به ارسال بهاي خدمات اقدام و درصورتي که پيشنهادي ندارند به صورت مکتوب اعلام نمايند .
مقرر شد دفترچه بهاي خدمات که تهيه شده است پس از تکميل جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
 

کد خبر: 21990 نمایش: 307


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.