شهرداري ها نيازمند قانون جامع و به روز هستند

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/08/24
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه قانون شهردارهاي ها و دهياري ها متعلق به دوره هاي گذشته است ، گفت: شهرداري ها و دهياري ها نيازمند قانون منسجم و به روز است تا بتوانند برنامه هاي خود را به بهترين شکل به پيش ببرند.

اقبال عباسي در نشست معاون وزير کشور با شهرداران و دهياران اين استان افزود: قانون جامع منسجم و بروز يکي از نيازهاي شهرداري هاست که اميد است با همکاري مجلس شوراي اسلامي اين قانون مصوب شود.
وي گفت: قانون شهرداري ها و دهياري ها مرتبط به سال 1334 است که شهرداري ها را نهادي غير دولتي ، مردمي و خودکفا عنوان کرده است.
استاندار چهارمحال و بختياري يادآور شد: شهرداري ها بايد تکاليف و وظايف خود را براساس امکانات موجود براي مردم تشريح کنند، زيرا بودجه و اعتبارات شهرداري ها محدود است و نمي تواند به همه مطالبات مردم پاسخ دهد.
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: بودجه شهرداري از 4 محور اصلي خدمات دهي ، کمک هاي دولتي ، سرمايه گذاري و دريافت هدايا مانند زمين تامين مي شود که در استانهاي کوچک درآمدهاي سرمايه گذاري و هداياي مردمي به شهرداري ها وجود ندارد.
به گفته وي، شهرداري هاي اين استان از محل سرمايه گذاري ها هيج درآمدي ندارد و کمک هاي دولتي به شهرداري تنها در همان حوزه و طرح تعريف شده هزينه مي شود و تنها درآمد شهرداري هاي استان در بخش خدمات است.
استاندار چهارمحال و بختياري ، اختصاص بخشي از اختيارات دولت به شوراها و شهرداري ها را يک ظرفيت براي شهرداري ها دانست و گفت: اين اختيارات در شوراها و شهرداري ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وي، خدمات برخي از دستگاه هاي اجرايي از سوي شهرداري ها در حال انجام است و در اين زمينه دستگاه هاي اجرايي بايد به شهرداري ها توجه بيشتري داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختياري ، محدود بدون طرح هادي در روستاها را از مشکلات دهياري ها دانست و پيشنهاد داد در اين زمينه توجه بيشتري به طرحهاي هادي شود.
معاون وزير کشور نيز فعاليت شهرداري ها و دهياري هاي اين استان را مطلوب عنوان کرد و گفت: با توجه به وحدت رويه که در اين استان وجود دارد، برنامه هاي عمراني شهري و روستايي با تلاش همگاني به پيش مي رود.
 

کد خبر: 21972 نمایش: 6955


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.