انتخاب شهردار شهرکرد به عنوان عضو اصلي سازمان همياري شهرداري هاي استان

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/08/03
در نشست مجمع عادي شوراي سازمان همياري شهرداري هاي چهار محال و بختياري، نورالله غلاميان دهکردي شهردار شهرکرد به عنوان عضو اصلي اين سازمان انتخاب شد.

همچنين در اين مجمع، مجيد نظري دهکردي واحسان اماني بابادي به عنوان ديگر اعضاي اصلي و يوسف اسلامي باباحيدري به عنوان عضو علي البدل سازمان همياري شهرداري هاي استان انتخاب شدند. همچنين در اين نشست سجاد موسويان قهفرخي به عنوان مديرعامل جديد اين سازمان از سوي شهرداران استان انتخاب شد. استاندار چهارمحال و بختياريدر اين جلسه از شهرداران استان خواست تا امور پيمانکاري خود را به سازمان همياري شهرداري هاي استان بسپارند. اقبال عباسي تاکيد کرد: همکاري شهرداري هاي استان با اين سازمان بايد تقويت و بيشتر شود. وي با انتقاد از پرداخت نشدن اضافه کاري کارکنان سازمان همياري شهرداري هاي چهارمحال و بختياري افزود: با اين اقدام ديگر انگيزه اي براي نيروي انساني فعال در اين سازمان باقي نمي ماند. عباسي تصريح کرد: چابک سازي و جديت در فعاليت هاي اين سازمان از مهمترين برنامه هاي مديريت استان در سال جاري است. وي يادآور شد: از اين پس بايد هر 3 ماه يکبار نشستي به ميزباني يکي از شهرداري هاي چهارمحال و بختياري برگزار و سازمان همياري شهرداري هاي استان نتيجه فعاليت هاي خود را در هر فصل به اعضا ارائه دهد. استاندار چهارمحال و بختياري اظهار داشت: شفاف سازي در ارائه عملکرد و خروجي مالي سازمان همياري شهرداري هاي استان بايد مورد توجه قرار گيرد. عباسي تاکيد کرد: ايرادات مالي مرتبط با گزارش مالي سازمان همياري شهرداري هاي چهارمحال و بختياري تا يک هفته آينده رفع و براي اعضا ارائه شود. در اين نشست گزارشي از وضعيت مالي سازمان همياري شهرداري هاي چهارمحال و بختياري در سال 1396 ارائه شد که براساس آن از بودجه تصويبي 130 ميليارد ريالي 860 ميليارد ريال محقق و 44 ميليارد ريال انحراف نامساعد داشته است.
کد خبر: 21946 نمایش: 5070


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.