پروانه ساخت براي اراضي رو‌به‌روي دانشگاه شهرکرد صادر خواهد شد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/07/24
با حل مشکلات اراضي رو‌به‌روي دانشگاه شهرکرد برگه مالکيت صادر، صدور پروانه احداث بنا و متعاقبا اخذ سند مالکيت ۶ دانگ پلاک‌ها امکان‌پذير مي‌شود

بهادرعبدالغني ، با بيان اينکه اراضي روبه‌روي دانشگاه شهرکرد 22 هکتار است، گفت: اين اراضي در طرح تفصيلي ابتدايي به عنوان فضاي سبز با اولويت خدمات پذيرايي، تفريحي و اجتماعي قرار گرفت.
معاون شهرسازي شهرداري شهرکرد با اشاره به اينکه اين اراضي حدود 400 مالک دارد، گفت: مالکان با انتخاب يک نماينده از جانب خود به نام شرکت مهندسين مشاورآبادي هفت اقليم طرح توجيهي ارائه دادند.
وي ادامه داد: طرح به کميسيون ماده 5 رفت و زماني که مصوب شد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رفت که حوزه معاون وزير راه و شهرسازي است در آن‌جا اشاره شد که طرح به علت وجود لفظ فضاي سبز با اصل طرح جامع مغايرت اساسي دارد.
عبدالغني افزود: طرح به کارگروه امور زيربنايي و شوراي برنامه‌ريزي به رياست استاندار و دبيري اداره کل راه و شهرسازي رفت و آن‌جا طرح تفکيکي شامل منطقه مسکوني، معابر، فضاي سبز و خدمات عمومي تصويب شد.
معاون شهرسازي شهرداري شهرکرد خاطرنشان کرد: کارگروه امور زيربنايي به علت عدم ابطال مصوبه از عمده مالکان خواست که هيئت‌امنا تشکيل دهند و رضايت محضري خود را از تصويب طرح اعلام کنند.
وي با بيان اينکه تلاش‌ها در نهايت منجر به طرح تفصيلي شد، گفت: اين طرح با کمک نماينده شهرستان شهرکرد، بن و سامان در مجلس شوراي اسلامي، در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب شد.
عبدالغني توضيح داد: در حال حاضر مالکان با همکاري مشاور منتخب خود مالکيت خودشان را بررسي مي‌کنند، پس از حل مشکلات بين مالکان و تعيين دقيق مالکيت‌ها شهرداري آمادگي کامل براي صدور پروانه ساخت را دارد.
 معاون شهرسازي شهرداري شهرکرد با بيان اينکه تعيين مالکيت در شرح وظايف شهرداري نيست و مالکان خود تعيين کننده مالکيت هستند، گفت: شهرداري در اين زمان با نقطه‌يابي و مشخص کردن برخي معابر کمک کرد تا مالکيت‌ها زودتر مشخص شود.
وي گفت: اگر کسي حق مالکانه و فروش را انجام داده باشد در صورتي که نماينده مالکان مالکيت را به رسميت بشناسد بر اساس همجواري‌ها زمين مشخص و برگه مالکيت از طرف نماينده مالکان به مالک داده مي‌شود.
 مرتضي قائداميني در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شهرکرد، با بيان اينکه مساحت کل اراضي رو‌به‌روي دانشگاه دولتي شهرکرد در طرح تصويب شده 17/8 هکتار در پلاک ثبتي 60 اصلي شهرکرد مي‌باشد، گفت: در ابتدا طرح مربوط به اراضي مذکور در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري مطرح شد.
مديرعامل شرکت مهندسين مشاور آبادي هفت اقليم اظهار کرد: در ادامه کار طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از فضاي سبز با اولويت گردشگري به مسکوني و خدماتي شامل اماکن مذهبي، کودکستان، دبستان، پارک و فضاي سبز، اماکن فرهنگي، پارکينگ و تجهيزات شهري تغيير کاربري يافت و مصوب شد.
وي با اشاره به اينکه در کميسيون ماده 5 طرح تفصيلي شهرکرد، طرح تفکيکي اين اراضي مصوب شد، تشريح کرد: پس از تصويب طرح موضوع مالکيت و مباحث مربوط به آن و مباحث حقوقي و شکايات مطروحه بر روي اراضي مذکور با همکاري شرکت مهندسين مشاور آبادي هفت اقليم و هيئت امنا خرده مالکان کشاورز مهديه بررسي و براي مالکان تشکيل پرونده شد.
قائداميني خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراحل انتهايي قرعه‌کشي اراضي در دست اقدام است که پس از آن برگه مالکيت صادر مي‌شود و با مراجعه مالکان به شهرداري صدور پروانه احداث بنا و متعاقبا اخذ سند مالکيت ۶ دانگ پلاک‌ها امکان‌پذير مي‌شود.
 
مالکان نسبت به دريافت سند اقدام کنند

مديرعامل شرکت مندسين مشاور آبادي هفت اقليم افزود: مالکان اين اراضي با مراجعه به اين دفتر مشاوره در شهرکرد و يا دفتر هيئت امنا خرده مالکان مهديه واقع در مهديه پايين مي‌توانند نسبت به تکميل پرونده، دريافت سند مالکيت و تحويل زمين اقدام کنند.‌
وي با بيان اينکه در حال حاضر معابر اصلي در اين اراضي توسط شهرداري خاک‌برداري و شبکه آب نيز در خيابان اصلي اجرا شده است، عنوان کرد: پس از اجراي گذربندي‌ها مابقي شبکه آب نيز توسط شرکت آب و فاضلاب اجرا مي‌شود.
قائداميني ادامه داد: همچنين با شرکت‌‌هاي توزيع نيروي برق ، گاز و مخابرات مکاتبات لازم جهت تأمين خدمات زيربنايي صورت گرفته است که با شروع عمليات آماده‌سازي خدمات زيربنايي نيز به مرحله اجرا مي‌رسد.
مديرعامل شرکت مهندسين مشاور آبادي هفت اقليم توضيح داد: طرح تهيه شده براي اين اراضي بر مبناي شهرک‌هاي جديد است که از خدمات بسيار مناسب از جمله پارک و فضاي سبز، دبستان، مهدکودک، پارکينگ، فضاهاي فرهنگي و مذهبي برخوردار است.
وي خاطر نشان کرد: در اين طرح اصول شهرسازي از جمله ارتفاع ساختمان‌ها و ميزان ساخت و ساز به صورت يک پارچه رعايت شده است که سبب افزايش کيفيت سيما و منظر شهري مي‌شود.
قائداميني افزود: طبق طرح مصوب براي جبهه جنوبي بلوار رهبر مقابل دانشگاه دولتي شهرکرد فضاي سبز و مبلمان شهري به صورت يکپارچه و نواري طراحي شده است که سبب ايجاد چشم‌انداز مناسب در کريدور غربي شهر مي‌شود.
در پايان مديرعامل شرکت مندسين مشاور آبادي هفت اقليم تأکيد کرد: کليه مالکان و ذي‌نفعان در خصوص اراضي مذکور در اسرع وقت نسبت به تشکيل پرونده براي دريافت سند مالکيت در اين شرکت و يا نزد هيئت‌امنا خرده مالکان مهديه اقدام کنند.
 
کد خبر: 21929 نمایش: 699


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.