جمالي نژاد: دانش محوري، آينده پژوهي و مدل سازي رمز موفقيت مديران شهري در پدافند غير عامل است

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/07/24
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در نخستين همايش شهرداران، روساي شوراهاي اسلامي شهر و مديران پدافند كلانشهرها گفت: توجه به مثلث طلايي دانش محوري، آينده پژوهي و مدل سازي در طرح ريزي و اجراي برنامه ها و اقدامات پروژه هاي شهري توسط مديران شهري مي تواند باعث موفقيت در حوزه پدافند غيرعامل شهري شود.

مهدي جمالي نژاد در جمع شهرداران، روساي شوراهاي اسلامي و مديران و رابطان مديريت بحران و پدافند غيرعامل شهرداري هاي كلانشهرها سخن مي گفت؛ افزود: اولين نكته در اين مثلث مفهومي طلايي، بحث توجه به دانش‌محوري، اقدامات دانش مبنا و دانش بنيان است. تمامي اقدامات، تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها در مديريت شهري بايد بر مبناي علمي و دانش‌محور شکل بگيرد.

وي در ادامه گفت: مبحث بعدي آينده نگري و آينده پژوهي براي آينده سکونتگاه هاست. بايد با پيش بيني هاي پنج يا ده ساله و يا حتي با پيش بيني هاي 25 و 50 ساله بتوانيم آينده شهرها را پيش بيني و تمهيدات لازم را بيانديشيم. برخي از کشورها، برنامه ۵۰ ساله دارند اما برخي از شهرهاي مراكز استان ما برنامه پنج ساله هم ندارند.

جمالي نژاد اضافه كرد:مبحث سوم ، که مي تواند نقش بي بديلي در تکامل پدافند غيرعامل در شهرها داشته باشد، مدل سازي در برنامه ريزي است. با مدل سازي در پدافند غيرعامل اين موضوع مطرح مي شود كه چه خواهد شد اگر اين پروژه اجرا شود و چه اتفاق و پيامدهاي مثبت و منفي بدنبال خواهد داشت.و بايد به اين " اگر" قبل از هر اتفاقي پاسخ داد.

وي در خصوص نقش سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها ي کشور در گسترش مفهوم پدافند غيرعامل در شهرداريها خاطرنشان کرد: طبق سند شهرسازي نقش اين سازمان در پدافند غيرعامل مي تواند در مکان يابي توسعه شهرها و چارچوب طرح آمايش سرزمين براساس استعدادهاي منطقه اي در ايمني مقابل حوادث طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه هاي شهري متصور شد.

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به ماده 62 قانون شهرداري ها كه هدايت، نظارت و حمايت از شهرداري‌ها را بر عهده اين سازمان گذاشته گفت: نقش اصلي سازمان در توزيع عادلانه امکانات و خدمات است كه نتيجه آن با توزيع متناسب جمعيت ارتباط دارد و ناخودآگاه بحث پدافند غيرعامل در خيلي از شهرها رعايت خواهد شد و ما ديگر شهرهاي بزرگ همانند تهران ، مشهد ، اصفهان و .. نخواهيم داشت كه در حالت انفجار جمعيتي قرار بگيرند و از طرفي ديگر روستاها و شهرهاي كوچك و مياني ما خالي از سكنه باشند.

جمالي نژاد در ادامه اضافه كرد: متاسفانه اشتياقي كه در خصوص تبديل روستا به شهر بدون هيچگونه مطالعه و وجود زيرساخت هاي لازم وجود دارد، تناسبي با مباحث پدافند غير عامل ندارد و بابت اين مسابقه اي كه در سطح كشور در تبديل روستا به شهرها اتفاق افتاده، شديدا ابراز نگراني مي كنم.

وي در پايان گفت: سياست هايي را كه ما براي جلوگيري از اين اتفاق در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پيش بيني كرديم شامل توجه بيشتر به روستاها، شهرهاي كوچك و شهرهاي مياني و متوسط و توزيع عادلانه خدمات و امكانات در انها براي دستيابي به توسعه متوازن مي باشد تا از فشار جمعيتي كه در شهرهاي بزرگ بواسطه مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك در حال اتفاق است، جلوگيري نماييم.

شايان ذكر است؛ نخستين همايش روساي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران و مديران پدافند غيرعامل شهرهاي بزرگ ايران يكشنبه 22 مهر با حضور رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزيركشور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و ساير شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ كشور به منظور بررسي و آشنايي بيشتر مديريت شهري با اهميت و ضرورت پيگيري واجراي مباحث پدافند غيرعامل در شهرداري ها در سازمان پدافند غيرعامل تشكيل شد.

افزوده مي شود، محمدرضا محمديان معاونت خدمات شهري شهرداري شهرکرد به نمايندگي از اين شهرداري در اين گردهمايي حضور داشت.

کد خبر: 21928 نمایش: 504


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.