برخورد قانوني شهرداري شهرکرد با سد معبر شهري

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/07/18
شهرداري شهرکرد با مغازه داران و کسبه اي که نيمي از پياده روها و معابر شهري را اشغال و براي شهروندان ايجاد مزاحمت مي نمودند، برخورد قانوني کرد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري شهرکرد، در راستاي آزادسازي معابر و بر اساس تبصره يک ماده 55 قانون شهرداري، ورودي برخي از مغازه هاي متخلف در شهرکرد که نسبت به اخطاريه هاي شهرداري بي توجه بودند با نصب نيوجرسي مسدود شد.
افزوده مي شود: برخورد با کسبه اي که براي شهروندان ايجاد مزاحمت و سيما و منظر شهر را نازيبا کنند جدي است و در صورتي که مغازه داران نسبت به رفع سد معبر اقدام ننمايند، شهرداري شهرکرد با همکاري نيروي انتظامي نسبت به پلمپ واحدهاي صنفي متخلف اقدام مي نمايد.

کد خبر: 21919 نمایش: 565


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.