پيوست فرهنگي پروژه هاي شهري در طرح جامع شهرکرد لحاظ شود

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/04/31
شهردار شهرکرد گفت: پيوست فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در پروژه هاي قابل پيش بيني براي تهيه طرح جامع شهر لحاظ شود.

نورالله غلاميان دهکردي در نشست بررسي و پيش بيني هاي لازم در تهيه طرح جامع شهرکرد گفت: شهرداري در تهيه اين طرح در موضوعات مخلف مشارکت داشته باشد و جلساتي را با مشاور مربوطه برگزار نمايد.
شهردار شهرکرد افزود: برنامه هايي پيش بيني شود که قابليت اجرا داشته باشد و هزينه ها از داخل طرح جامع و تفصيلي تأمين گردد.
وي گفت: طرح جامع بايد به گونه اي کامل باشد که کمترين ارجاعات جهت تغيير کاربري به کميسيون ماده 5 ارجاع شود.
غلاميان دهکردي تصريح کرد: انتظار مي رود جلسات  با حضور مشاور برگزار و در هر جلسه به يک موضوع خاص پرداخته شود.
افزوده مي شود: ديگر حاضران در اين جلسه نيز به بيان طرح ها و ايده هاي خود را رابطه با طرح جامع شهرکرد پرداختند.
 

کد خبر: 11797 نمایش: 1047


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.