اهداف شهرداری

اهداف بلند مدت شهرداری در جهت خدمت رسانی بهتر

جهت گیری و برنامه ریزی های بلند مدت مجموعه شهرداری شهرکرد همواره  در جهت افزایش رضایت ارباب رجوع و ارتقای شاخص های شهرنشینی بوده است و این موضوع به طور جد در دستور کار تمامی واحد های ذیربط قرار دارد. استانداردها و شاخص های مد نظر  این ارگان به شرح زیر می باشند ودرجهت دستیابی به آنها اقداماتی صورت گرفته که این اقدامات می تواند در جهت کسب رضایت حداکثریو دستیابی به اهداف بلند مدت موثر واقع شود. )لازم بذکر است منظور از ارباب رجوع شامل کلیه ذینفعان اعم از شهروندان و کارکنان می باشد که به نوعی مخاطب ،مراجعه کننده ،خدمات دهنده یا خدمات گیرنده این ارگان بوده و منظور از واحدهای تابعه ،کلیه دوائر ،واحد ها و سازمان های تابعه شهرداری می باشد.)
1-ارتقا و اصلاح  روشهای خدمت رسانی به مردم:
1-1 –استفاده از نرم افزار ها و سیستم های کامپیوتری بروز وکاربردی
2-1-استفاده از خدمات شرکت هایی که دارای استانداردهای مشخص شده و مورد تایید سازمان های ذیربط می باشند.
3-1-بروز رسانی  و اطلاع رسانی گردش کارصدور مدارک مختلف و حذف گردش های غیر ضروری
4-1- تفویض اختیارات تا حدود قوانین به معاونت های مختلف جهت تسهیل در روند خدمت رسانی 
2-ارتقا وبهبود عملکرد کارکنان
1-2- آموزش کارکنان واحد های تابعه به صورت دوره ای توسط اساتید مدعو در زمینه های مختلف
2-2- هماهنگی با ادارات مرتبط با بحث آموزش های کاربردی (معاونت برنامه ریزی استانداری و جهاد دانشگاهی )و ارائه لیست کارکنان جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه 
3-2- صدور مدارک جهت پرسنل پس ازبرگزاری دوره ها ی اینترنتی و حضوری جهت ثبت در پرونده های پرسنلی و سوابق خدمتی
4-2-استفاده از لباس فرم جهت پرسنل بخش اداری  در جهت رضایت ارباب رجوع .
3- اطلاع رسانی ،شفاف سازی عملکرد و نظر سنجی عمومی در مورد عملکرد شهرداری 
1-3- نصب صندوق های ارتباط با ارباب رجوع و بررسی نامه های دریافتی 
3-2- استفاده از تابلو های راهنمای ارباب رجوع و ارائه اطلاعات توسط بخش های نگهبانی و اطلاعات
3-3-ارائه و تهیه فهرست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع از طریق سایت شهرداری ،چاپ بروشور و عملکرد شهرداری و شورا در بازه های زمانی مناسب
4-3- استفاده از سیستم کامپیوتری کارآمد در دبیرخانه جهت ثبت نامه ها و در خواست های وارده و پیگیری آنها در زمان لازم و نیز ارائه رسید و شماره پیگیری در سیستم صدور گواهی و دبیرخانه 
4- ایجاد فضای مناسب اداری و ساماندهی محیط کار
1-4- مجهز نمودن سالن انتظار به صندلی جهت استراحت ارباب رجوع 
2-4- استفاده از سیستم های مناسب سرمایش و گرمایش 
3-4- آراستگی محیط کار و ایمنی و بهداشت بخش های مختلف 
4-4- تسهیل ورود جانبازان و معلولین و نصب آبسردکن ، قابلیت استفاده از نمازخانه برای عموم 
 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.