استقرار هيأت بازرسي استان در شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/01/20
طي تصميمات متخذه و در راستاي تداوم روال بازرسي هاي دوره اي، تيم بازرسي استان در ساختمان اداري شهرداري شهرکرد مستقر شد.

بر اين اساس عملکرد شهرداري شهرکرد در خصوص نحوه صدور پروانه و چگونگي مقابله و جلوگيري از تخلفات ساختماني  توسط تيم بازرسي استان مورد بررسي و کنترل قرار مي گيرد.
در نشست معرفي اعضاي اين تيم، رييس سازمان بازرسي استان بر تسريع در خدمات رساني نظام اداري به شهروندان تأکيد کرد.
علي احمدي، رويکرد مبارزه با فساد اداري، تطبيق قوانين با وظايف و اقدامات صورت گرفته، قانونگذاري ، نظارت و حرکت به مسير اصلاح را ضرروري برشمرد.
شهردار شهرکرد در اين جلسه گفت: مديريت درست در ايجاد درآمد و هزينه آن يکي از دغدغه هاي مجموعه مديريت شهري است و ما به دنبال کسب رضايت نسبي شهروندان هستيم.
نورالله غلاميان اظهار با اشاره به اينکه در تمام سيستم هاي اداري اشکالاتي وجود دارد و ما هم در شهرداري از اين موضوع مستثني نيستيم افزود: آماده استفاده از رهنمودها و راهکارهاي مجموعه سازمان بازرسي به منظور ارائه خدمات هرچه بيشتر به مردم هستيم.
طي اين نشست، مجموعه فعاليت هاي شهرداري در امر پاسخگويي و رضايتمندي شهروندان از سوي کارشناسان سازمان بازرسي استان، مطلوب ارزيابي شد.
همچنين با حضور شهردار شهرکرد، رييس سازمان بازرسي استان و مديران شهري از مجموعه خدمات مرکز مانيتورينگ اين شهرداري بازديد به عمل آمد.
 

کد خبر: 22113 نمایش: 261


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.