چهار انتصاب جديد در شهرداري شهرکرد

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/12/23 10:06:22
طي احکامي جداگانه از سوي نورالله غلاميان دهکردي شهردار شهرکرد، مديران جديد منطقه 2 شهرداري، طرح هاي توسعه شهري، سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري و مدير و ناظر پروژه هاي عمراني اين شهرداري معرفي و منصوب شدند.

بر اساس حکم شهردار شهرکرد، آقايان حميدرضا ربيعي به عنوان مدير طرح هاي توسعه شهري و علي ربيعي به سمت مدير منطقه 2 شهرداري انتخاب و معرفي گرديدند.
همچنين در احکام ديگري، آقايان مسعود حبيبي به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري و مجيد احمدي به سمت سرپرست مدير فني و ناظر پروژه هاي عمراني شهرداري شهرکرد منصوب شدند.
 

کد خبر: 22099 نمایش: 351


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.