تهيه طرح جامع ترافيکي شهرکرد در دستور کار قرار گرفت

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/12/14 11:17:29
شهردار شهرکرد گفت: نخستين بار در تاريخ مرکز چهارمحال و بختياري تهيه و اجراي طرح جامع ترافيکي اين شهر در دستور کار اين شهرداري قرار گرفت.

نورالله غلاميان دهکردي تاکيد کرد: براساس قراردادي که با يک مشاور ذي صلاح بسته شده، تهيه طرح جامع ترافيکي شهرکرد از ابتداي سال 1398 آغاز و عملياتي مي شود.
وي افزود: طرح جامع ترافيکي شهرکرد پس از 18 ماه مطالعه تهيه، گردآوري و تدوين خواهد شد.
غلاميان دهکردي تصريح کرد: با اجراي طرح جامع ترافيکي شهرکرد وضعيت ترافيک در مرکز چهارمحال و بختياري حداقل براي يک افق 10 ساله ساماندهي مي شود.
وي يادآور شد: روان سازي ترافيک، مکانيابي پارکينگ هاي مورد نياز شهري، پيش بيني ايستگاه ها و پارک سوارها، اصلاح هندسي تقاطع ها و ميدان ها، حمل و نقل ترکيبي، روان سازي ترافيک و مکانيابي پارکينگ هاي مورد نياز شهري از دستاوردهاي اجراي طرح جامع ترافيکي شهرکرد خواهد بود.
غلاميان دهکردي اظهار داشت: مکانيابي ايستگاه ها و پارک سوارها، اصلاح هندسي تقاطع ها و ميدان ها، حمل و نقل ترکيبي، ساخت زير و روگذر، اصلاح معابر و چهار راه ها، تعريض خيابان ها، جايگاه هاي سوخت خودرو، مسيرهاي دو طرفه و يک طرفه شهر، توزيع متوازن کاربري ها و تمرکززدايي در سطح شهر، جانمايي ايستگاه هاي سلامت و مراکز درماني در طرح جامع ترافيکي شهرکرد پيش بيني شده است.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهرکرد نيز در اين خصوص گفت: وضعيت ترافيک مرکز چهارمحال و بختياري به يک گره کور براي مديريت شهري تبديل شده است.
فرهاد رئيسي دهکردي تاکيد کرد: تردد خودروهاي تک سرنشين، استفاده کم از ناوگان حمل و نقل عمومي، باريک بودن خيابان ها و نبود تقاطع هاي غيرهمسطح جزو مهمترين عوامل تشديد ترافيک در شهرکرد به شمار مي رود.
وي افزود: با اجراي طرح جامع ترافيکي شهرکرد وضعيت مرکز چهارمحال و بختياري در حوزه کاهش ترافيک و ارتقاي کمي و کيفي وضعيت تردد و خدمات رساني به مردم بهبود مي يابد.
رئيسي دهکردي تصريح کرد: به منظور رفع اين مشکل 300 ميليارد ريال در بودجه سال 1398 شهرداري شهرکرد براي خريد 20 دستگاه اتوبوس شهري پيش بيني شد.
 

کد خبر: 22090 نمایش: 371


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.