شهرداري شهرکرد به دنبال جذب سرمايه گذار براي تکميل پروژه برج دوقلو است

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1397/10/01
مدير پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد گفت: شهرداري و شوراي شهر شهرکرد مصمم هستند که پروژه‌ برج‌هاي دوقلو اين شهر بايد از طريق جذب سرمايه‌گذار و يا از طريق واگذاري پروژه به نتيجه برسد.

علي ربيعي افزود: در همين راستا رايزني‌هايي با بخش خصوصي و شرکت‌هايي که تمايل به سرمايه‌گذاري در اجراي پروژه برج‌هاي دوقلو دارند انجام شده است اما طبق مقررات شهرداري، براي جذب سرمايه‌گذار موظف هستيم فراخوان جذب منتشر کنيم.
ربيعي با اشاره به اينکه شهرداري شهرکرد در تدارک تعيين تکليف پروژه از طريق جذب سرمايه‌گذار براي تکميل برج‌ها و يا واگذاري آن است، عنوان کرد: پس از انتشار فراخوان واگذاري پروژه يا جذب سرمايه‌گذار و حصول ارزيابي کيفي بايد در ابتدا اهليت متقاضيان به لحاظ مالي، فني و... بررسي و مشخص شود و پس از آن در صورت تائيد اعضا کميسيون مزايده شهرداري و يا هيأت انتخاب سرمايه‌گذار، فردي که اصلح‌ بوده و پيشنهاد بهتري را ارائه نموده است انتخاب مي‌شود.
مدير پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد در پاسخ به اين سؤال که اگر متقاضي براي خريد اين پروژه ابراز تمايل کند نظر شهرداري چيست تصريح کرد: همان‌گونه که قبلاً نيز گفته شد اين موضوع توسط شهرداري قابل بررسي است.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر اجراي کامل پروژه مطابق با نقشه‌هاي اصلي در دستور کار است، ضمن اينکه بحث کاهش طبقات پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد هم مطرح است اما تاکنون هيچ ابلاغي در خصوص اصلاح نقشه‌ها و کوچک کردن حجم و سطح اين طرح صورت نگرفته است.
ربيعي با تأکيد بر اينکه بودجه‌اي که لازم است تا پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد تکميل شود از توان شهرداري شهرکرد خارج است، تصريح کرد: در ابتدا نيز قرار بود بخشي از اين پروژه توسط شهرداري ساخته شود و مابقي آن نيز يا از طريق پيش فروش يا استقراض و يا مشارکت با بخش خصوصي تکميل شد.
مدير پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد افزود: در حال حاضر بخشي که مربوط به اعتبارات داخلي شهرداري بود تکميل شده و پروژه 35 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
وي عنوان کرد: در نقشه راه ابتدايي احداث پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد قرار بود بخشي از عمليات احداث پروژه توسط شهرداري انجام شود و مابقي آن يا از طريق پيش‌فروش يا استقراض و يا مشارکت بخش خصوصي تکميل شود که الآن در اين مرحله هستيم.
مدير پروژه برج‌هاي دوقلو شهرکرد گفت: در حال حاضر بخشي از پروژه برج‌هاي دوقلو که مربوط به اعتبارات داخلي شهرداري بود تکميل شده و پروژه در حال حاضر 35 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
 
 
کد خبر: 22024 نمایش: 2325


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.