برخورد قانوني شهرداري شهرکرد با سد معبر شهري

کد خبر: 21919 تاریخ انتشار: 1397/07/18
نمایش: 315
اخبار
شهرداري شهرکرد با مغازه داران و کسبه اي که نيمي از پياده روها و معابر شهري را اشغال و براي شهروندان ايجاد مزاحمت مي نمودند، برخورد قانوني کرد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهرکرد، در راستاي آزادسازي معابر و بر اساس تبصره يک ماده 55 قانون شهرداري، ورودي برخي از مغازه هاي متخلف در شهرکرد که نسبت به اخطاريه هاي شهرداري بي توجه بودند با نصب نيوجرسي مسدود شد.
افزوده مي شود: برخورد با کسبه اي که براي شهروندان ايجاد مزاحمت و سيما و منظر شهر را نازيبا کنند جدي است و در صورتي که مغازه داران نسبت به رفع سد معبر اقدام ننمايند، شهرداري شهرکرد با همکاري نيروي انتظامي نسبت به پلمپ واحدهاي صنفي متخلف اقدام مي نمايد.

افزودن دیدگاه


پیوندها
 

احداث پیاده راه بلوار 13 آبان